Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze?

Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze?

Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze

Z każdym rokiem narasta problem braku opieki nad dziećmi odbieranymi rodzicom biologicznym. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, pod koniec 2021 roku, w pieczy zastępczej przebywało 72,3 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, w tym 56,4 tys. w pieczy rodzinnej.

Natomiast w pieczy instytucjonalnej przebywa obecnie ok. 16 tys. osób, w tym ponad tysiąc niemowląt i dzieci do 3 roku życia. W porównaniu z danymi z lat ubiegłych, liczba dzieci trafiających do ośrodków opiekuńczych ciągle rośnie.

Badania pokazują, że procesowi rozwoju małego dziecka, niezwykle istotną rolę odgrywa stałe środowisko, gwarantujące poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny dla kształtującego się, młodego umysłu. Z tego względu istotne jest, aby dziecku towarzyszył opiekun, który jest zdolny do właściwego reagowania i bezzwłocznego odpowiedzenia na jego podstawowe potrzeby. Stworzenie tego rodzaju środowiska jest możliwe jedynie wewnątrz podstawowej komórki społecznej — rodziny. Nawet najbardziej zorganizowana placówka instytucjonalna nie jest w stanie zapewnić opieki na takim poziomie. Nawet najlepsze domy dziecka, które posiadają najbardziej wykwalifikowaną kadrę, nie zaspokoją potrzeby posiadania stałego opiekuna, sprzyjającej budowaniu poczucia bezpieczeństwa, godności i wartości osobistej w życiu dziecka.

Oprócz niemożności zagwarantowania odpowiedniej opieki w placówkach instytucjonalnych, ogromnym problemem w naszym kraju jest ich niedostateczna ilość.

Z tego względu niezwykle istotne jest, aby w szybkim czasie powstawało jak najwięcej nowych rodzin zastępczych, które będą w stanie przyjąć do swojego domu dzieci w potrzebie, gdy przestaną być tworzone nowe placówki i zabraknie dla nich miejsca w przeludnionych obecnie domach dziecka.

Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?
Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze

Z każdym rokiem narasta problem braku opieki nad dziećmi odbieranymi rodzicom biologicznym. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, pod koniec 2021 roku, w pieczy zastępczej przebywało 72,3 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, w tym 56,4 tys. w pieczy rodzinnej.

Natomiast w pieczy instytucjonalnej przebywa obecnie ok. 16 tys. osób, w tym ponad tysiąc niemowląt i dzieci do 3 roku życia. W porównaniu z danymi z lat ubiegłych, liczba dzieci trafiających do ośrodków opiekuńczych ciągle rośnie.

Badania pokazują, że procesowi rozwoju małego dziecka, niezwykle istotną rolę odgrywa stałe środowisko, gwarantujące poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny dla kształtującego się, młodego umysłu. Z tego względu istotne jest, aby dziecku towarzyszył opiekun, który jest zdolny do właściwego reagowania i bezzwłocznego odpowiedzenia na jego podstawowe potrzeby. Stworzenie tego rodzaju środowiska jest możliwe jedynie wewnątrz podstawowej komórki społecznej — rodziny. Nawet najbardziej zorganizowana placówka instytucjonalna nie jest w stanie zapewnić opieki na takim poziomie. Nawet najlepsze domy dziecka, które posiadają najbardziej wykwalifikowaną kadrę, nie zaspokoją potrzeby posiadania stałego opiekuna, sprzyjającej budowaniu poczucia bezpieczeństwa, godności i wartości osobistej w życiu dziecka.

Oprócz niemożności zagwarantowania odpowiedniej opieki w placówkach instytucjonalnych, ogromnym problemem w naszym kraju jest ich niedostateczna ilość.

Z tego względu niezwykle istotne jest, aby w szybkim czasie powstawało jak najwięcej nowych rodzin zastępczych, które będą w stanie przyjąć do swojego domu dzieci w potrzebie, gdy przestaną być tworzone nowe placówki i zabraknie dla nich miejsca w przeludnionych obecnie domach dziecka.

Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?
zgłoś się na rodzinę zastępczą
Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze
Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych
100 rodzin zastępczych
DAJ IM SZANSĘ! Dołącz do nas - zostań rodziną zastępczą
Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?
zgłoś się na rodzinę zastępczą
Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze
Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych
100 rodzin zastępczych
DAJ IM SZANSĘ! Dołącz do nas - zostań rodziną zastępczą