Jak zostać rodziną zastępczą?

Jak zostać rodziną zastępczą?

Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc dzieciom poprzez zapewnienie opieki na okres przebywania poza ich własną rodziną, mogą zgłosić się do lokalnego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W zależności od miejsca zamieszkania, może to być Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Jak zostać rodziną zastępczą?

Podstawowym kryterium ubiegania się o status rodziny zastępczej jest spełnienie wymogów formalnych, zawartych w Ustawie o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Osoby spełniające wskazane kryteria muszą przejść przez proces kwalifikacyjny, który przebiega w 4 etapach. Całe postępowanie najczęściej trwa około 6 miesięcy i na każdym z etapów kandydaci mogą podjąć decyzję o jego kontynuowaniu lub zrezygnować.

 • ETAP

  1

  DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

  Proces ubiegania się o status rodziny zastępczej rozpoczyna się dostarczeniem wymaganych dokumentów i spotkaniem z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wówczas przeprowadzany jest wywiad wstępny z kandydatem, który służy weryfikacji spełnienia wymogów formalnych. Oprócz tego, kandydaci ubiegający się o status rodziny zastępczej, zobowiązani są przedstawić dokumentację potwierdzającą ich zdolność do pełnienia tejże funkcji. Należą do nich m.in.:

  1. dowód osobisty kandydata;
  2. zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;
  3. skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku osób zamężnych), odpis zupełny aktu urodzenia (w przypadku osób stanu wolnego) lub kopia wyroku rozwodowego (w przypadku rozwodników);
  4. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
  5. zaświadczenie o dochodach;
  6. kopia umowy najmu lokalu (w przypadku osób nieposiadających własnej nieruchomości).
 • ETAP

  2

  OCENA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

  Drugi etap polega na kontroli warunków bytowych i mieszkaniowych kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i dostarczyli komplet dokumentów do weryfikacji. Wizyta pracownika Wydziału PCPR lub MOPS, realizowana jest w terminie 21 dni od dnia dostarczenia ostatniego z wymaganych dokumentów. Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy warunki mieszkaniowe osób ubiegających się o status rodziny zastępczej, umożliwiają zaspokojenie podstawowych i indywidualnych potrzeb dziecka. Lokal musi zapewniać warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji, wypoczynku, rozwoju zainteresowań oraz organizacji czasu wolnego.
 • ETAP

  3

  SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM

  Kandydat ubiegający się o otrzymanie statusu rodziny zastępczej przechodzi do etapu trzeciego, gdy jego warunki mieszkaniowe zostaną rozpatrzone pozytywnie. Wówczas badaniu poddawane są predyspozycje i motywacja do sprawowania pieczy zastępczej. Chcąc otrzymać opinię należy stawić się na wizytę w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej, w celu przeprowadzeniu badań oraz rozmów z psychologiem i pedagogiem. Po uzyskaniu pozytywnych opinii, Wydział pisemnie poinformuje kandydata, że otrzymał on wstępną akceptację umożliwiającą udział w szkoleniu.

 • ETAP

  4

  SZKOLENIE I KWALIFIKACJA

  Szkolenie podstawowe dla kandydatów ubiegających się o funkcję rodziny zastępczej trwa ok 12 tygodni. Najczęściej odbywa się ono raz w tygodniu, w formie kilkugodzinnego spotkania. Zwykle szkolenie można przejść w placówce PCPR lub MOPS, choć często realizowane jest także przez organizacje pozarządowe.

  Po zakończeniu szkolenia każdy kandydat otrzymuje imienne świadectwo potwierdzające jego ukończenie. Wówczas organizator rodzinnej pieczy zastępczej (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata), wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające nabycie kompetencji oraz spełnianie warunków ustawowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?
zgłoś się na rodzinę zastępczą
Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze
Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych
100 rodzin zastępczych

Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc dzieciom poprzez zapewnienie opieki na okres przebywania poza ich własną rodziną, mogą zgłosić się do lokalnego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W zależności od miejsca zamieszkania, może to być Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Jak zostać rodziną zastępczą?

Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc dzieciom poprzez zapewnienie opieki na okres przebywania poza ich własną rodziną, mogą zgłosić się do lokalnego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W zależności od miejsca zamieszkania, może to być Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

ETAP I — DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW

Proces ubiegania się o status rodziny zastępczej rozpoczyna się dostarczeniem wymaganych dokumentów i spotkaniem z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wówczas przeprowadzany jest wywiad wstępny z kandydatem, który służy weryfikacji spełnienia wymogów formalnych. Oprócz tego, kandydaci ubiegający się o status rodziny zastępczej, zobowiązani są przedstawić dokumentację potwierdzającą ich zdolność do pełnienia tejże funkcji. Należą do nich m.in.:

 1. dowód osobisty kandydata;
 2. zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;
 3. skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku osób zamężnych), odpis zupełny aktu urodzenia (w przypadku osób stanu wolnego) lub kopia wyroku rozwodowego (w przypadku rozwodników);
 4. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 5. zaświadczenie o dochodach;
 6. kopia umowy najmu lokalu (w przypadku osób nieposiadających własnej nieruchomości).

ETAP II — OCENA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

Drugi etap polega na kontroli warunków bytowych i mieszkaniowych kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i dostarczyli komplet dokumentów do weryfikacji. Wizyta pracownika Wydziału PCPR lub MOPS, realizowana jest w terminie 21 dni od dnia dostarczenia ostatniego z wymaganych dokumentów.

Kontrola ma na celu sprawdzenie, czy warunki mieszkaniowe osób ubiegających się o status rodziny zastępczej, umożliwiają zaspokojenie podstawowych i indywidualnych potrzeb dziecka. Lokal musi zapewniać warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji, wypoczynku, rozwoju zainteresowań oraz organizacji czasu wolnego.

ETAP III — SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM

Kandydat ubiegający się o otrzymanie statusu rodziny zastępczej przechodzi do etapu trzeciego, gdy jego warunki mieszkaniowe zostaną rozpatrzone pozytywnie. Wówczas badaniu poddawane są predyspozycje i motywacja do sprawowania pieczy zastępczej.

Chcąc otrzymać opinię należy stawić się na wizytę w Wydziale Wspierania Pieczy Zastępczej, w celu przeprowadzeniu badań oraz rozmów z psychologiem i pedagogiem. Po uzyskaniu pozytywnych opinii, Wydział pisemnie poinformuje kandydata, że otrzymał on wstępną akceptację umożliwiającą udział w szkoleniu.

ETAP IV — SZKOLENIE I KWALIFIKACJA

Szkolenie podstawowe dla kandydatów ubiegających się o funkcję rodziny zastępczej trwa ok 12 tygodni. Najczęściej odbywa się ono raz w tygodniu, w formie kilkugodzinnego spotkania. Zwykle szkolenie można przejść w placówce PCPR lub MOPS, choć często realizowane jest także przez organizacje pozarządowe.

Po zakończeniu szkolenia każdy kandydat otrzymuje imienne świadectwo potwierdzające jego ukończenie. Wówczas organizator rodzinnej pieczy zastępczej (właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata), wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające nabycie kompetencji oraz spełnianie warunków ustawowych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?
zgłoś się na rodzinę zastępczą
Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze
Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych
100 rodzin zastępczych
DAJ IM SZANSĘ! Dołącz do nas - zostań rodziną zastępczą
Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?
zgłoś się na rodzinę zastępczą
Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze
Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych
100 rodzin zastępczych
DAJ IM SZANSĘ! Dołącz do nas - zostań rodziną zastępczą