Kto może zostać rodziną zastępczą?

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej jest wyjątkową rolą społeczną. Jednak wiąże się ona z wieloma wyzwaniami, dlatego przyszli opiekunowie zastępczy powinni posiadać odpowiednie predyspozycje, kwalifikujące ich do pełnienia tejże funkcji. Ponadto powinni odznaczać się rzetelnym przygotowaniem oraz właściwą i silną motywacją.

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć zarówno osoby będące w związku małżeńskim, jak i osoba stanu wolnego. Opiekunowie zastępczy mogą być bezdzietni lub posiadać potomstwo. W przypadku osób posiadających dzieci, warunkiem koniecznym jest właściwa ocena możliwości zapewnienia należytej opieki kolejnym podopiecznym przyjętym do rodziny.

Poza ogólnymi predyspozycjami, polskie prawo nakłada na przyszłych opiekunów zastępczych szereg wymogów formalnych. Zgodnie z Ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 1. nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska nie mogła być im ograniczona ani zawieszona w stosunku do własnych dzieci;
 2. posiadanie pełni praw obywatelskich i cywilnych;
 3. przebywanie na stałe na terytorium Polski;
 4. posiadanie odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych, umożliwiających dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
 5. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. posiadanie stałego i potwierdzonego źródła dochodów (obowiązek dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych);
 7. posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego właściwą opiekę nad dziećmi (stwierdzonego na podstawie orzeczenia lekarskiego).
Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej jest wyjątkową rolą społeczną. Jednak wiąże się ona z wieloma wyzwaniami, dlatego przyszli opiekunowie zastępczy powinni posiadać odpowiednie predyspozycje, kwalifikujące ich do pełnienia tejże funkcji. Ponadto powinni odznaczać się rzetelnym przygotowaniem oraz właściwą i silną motywacją.

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć zarówno osoby będące w związku małżeńskim, jak i osoba stanu wolnego. Opiekunowie zastępczy mogą być bezdzietni lub posiadać potomstwo. W przypadku osób posiadających dzieci, warunkiem koniecznym jest właściwa ocena możliwości zapewnienia należytej opieki kolejnym podopiecznym przyjętym do rodziny.

Poza ogólnymi predyspozycjami, polskie prawo nakłada na przyszłych opiekunów zastępczych szereg wymogów formalnych. Zgodnie z Ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

 1. nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska nie mogła być im ograniczona ani zawieszona w stosunku do własnych dzieci;
 2. posiadanie pełni praw obywatelskich i cywilnych;
 3. przebywanie na stałe na terytorium Polski;
 4. posiadanie odpowiednich warunków bytowych i mieszkaniowych, umożliwiających dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
 5. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. posiadanie stałego i potwierdzonego źródła dochodów (obowiązek dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych);
 7. posiadanie stanu zdrowia umożliwiającego właściwą opiekę nad dziećmi (stwierdzonego na podstawie orzeczenia lekarskiego).

Poza wymogami formalnymi, kandydaci na opiekunów zastępczych muszą odbyć kompleksowe szkolenie przygotowujące ich do tej funkcji oraz otrzymać świadectwo jego ukończenia, a następnie uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne od organizatora pieczy zastępczej.

Warto dodać, że w przypadku rodzin zastępczych wiek kandydatów jest mniej istotny, niż u rodzin adopcyjnych. W praktyce koordynatorzy pieczy zastępczej starają się przydzielać dzieci do rodzin tak, aby w momencie, gdy będą one pełnoletnie, rodzice zastępczy nie byli jeszcze w wieku emerytalnym. Nie oznacza to jednak, że osoby po pięćdziesiątym roku życia nie mogą stać się rodziną zastępczą dla małych dzieci. Wówczas kandydatom 50+ zaleca się założenie pogotowia rodzinnego, w którym dzieci przebywają po odebraniu z rodziny biologicznej przez okres maksymalnie 12 miesięcy. Osoby starsze mogą również przyjąć do swojego domu dzieci nastoletnie.

Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?
zgłoś się na rodzinę zastępczą
Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze
Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych
100 rodzin zastępczych
DAJ IM SZANSĘ! Dołącz do nas - zostań rodziną zastępczą
Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?
zgłoś się na rodzinę zastępczą
Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze
Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych
100 rodzin zastępczych
DAJ IM SZANSĘ! Dołącz do nas - zostań rodziną zastępczą