PARTONAT HONOROWY

Patronat honorowy nad kampanią na rzecz poszukiwania rodziców zastępczych 100 Rodzin Zastępczych objęła Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.