Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzina zastępcza zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczną przestrzeń do życia, aż do czasu wydania orzeczenia sądu o sytuacji prawnej ich rodziców biologicznych.

Rodzaje rodzin zastępczych

Rodziny zastępcze mogą funkcjonować w różnych formach:

 1. Rodzina zastępcza spokrewniona — tę funkcję najczęściej pełnią najbliżsi krewni dziecka, zdolni do opieki i wychowania. Zdarza się, że są nimi dziadkowie, wujostwo, a nawet starsze rodzeństwo (pełnoletnie).
 2. Rodzina zastępcza niespokrewniona — może nią zostać dowolna osoba, która wyraża chęć opieki nad dzieckiem, z którymi nie wiąże jej żaden stopień pokrewieństwa. Taka osoba otrzymuje status rodziny zastępczej, po odbyciu obowiązkowych badań, szkolenia oraz otrzymaniu zaświadczenia o kwalifikacji do sprawowania pieczy zastępczej.
 3. Rodzina zastępcza zawodowa — są to zazwyczaj rodziny niespokrewnione, które z tytułu opieki nad dziećmi otrzymują wynagrodzenie. W przypadku małżeństwa, wynagrodzenie otrzymuje jeden z małżonków. Druga osoba najczęściej zobowiązuje się do świadczenia pomocy w opiece nad dziećmi w ramach wolontariatu.
 4. Rodzina zastępcza zawodowa wielodzietna, Rodzinny Dom Dziecka — działa na tych samych zasadach, co rodzina zastępcza zawodowa. Główna różnica polega na tym, że w przypadku rodziny zawodowej wielodzietnej, musi w niej przebywać nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci jednocześnie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy do takiej rodziny trafia liczne rodzeństwo lub dzieci są umieszczane na krótki czas.
 5. Rodzina zastępcza specjalistyczna — w rodzinie tej przebywają dzieci niedostosowane społecznie, posiadające różnego rodzaju dysfunkcje czy problemy zdrowotne, które kwalifikują je do opieki specjalistycznej. W takiej rodzinie wychowywać się jednocześnie nie powinno więcej niż troje dzieci.
 6. Pogotowie opiekuńcze — jest formą rodziny zastępczej, do której trafiają dzieci z interwencji Policji, służb społecznych. Dzieci nie powinny przebywać tam długo, jest to tymczasowa forma opieki, do momentu znalezienia dla nich odpowiedniego miejsca.
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?
zgłoś się na rodzinę zastępczą

Rodzina zastępcza zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczną przestrzeń do życia, aż do czasu wydania orzeczenia sądu o sytuacji prawnej ich rodziców biologicznych.

Rodzaje rodzin zastępczych

Rodziny zastępcze mogą funkcjonować w różnych formach:

 1. Rodzina zastępcza spokrewniona — tę funkcję najczęściej pełnią najbliżsi krewni dziecka, zdolni do opieki i wychowania. Zdarza się, że są nimi dziadkowie, wujostwo, a nawet starsze rodzeństwo (pełnoletnie).
 2. Rodzina zastępcza niespokrewniona — może nią zostać dowolna osoba, która wyraża chęć opieki nad dzieckiem, z którymi nie wiąże jej żaden stopień pokrewieństwa. Taka osoba otrzymuje status rodziny zastępczej, po odbyciu obowiązkowych badań, szkolenia oraz otrzymaniu zaświadczenia o kwalifikacji do sprawowania pieczy zastępczej.
 3. Rodzina zastępcza zawodowa — są to zazwyczaj rodziny niespokrewnione, które z tytułu opieki nad dziećmi otrzymują wynagrodzenie. W przypadku małżeństwa, wynagrodzenie otrzymuje jeden z małżonków. Druga osoba najczęściej zobowiązuje się do świadczenia pomocy w opiece nad dziećmi w ramach wolontariatu.
 4. Rodzina zastępcza zawodowa wielodzietna, Rodzinny Dom Dziecka — działa na tych samych zasadach, co rodzina zastępcza zawodowa. Główna różnica polega na tym, że w przypadku rodziny zawodowej wielodzietnej, musi w niej przebywać nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci jednocześnie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy do takiej rodziny trafia liczne rodzeństwo lub dzieci są umieszczane na krótki czas.
 5. Rodzina zastępcza specjalistyczna — w rodzinie tej przebywają dzieci niedostosowane społecznie, posiadające różnego rodzaju dysfunkcje czy problemy zdrowotne, które kwalifikują je do opieki specjalistycznej. W takiej rodzinie wychowywać się jednocześnie nie powinno więcej niż troje dzieci.
 6. Pogotowie opiekuńcze — jest formą rodziny zastępczej, do której trafiają dzieci z interwencji Policji, służb społecznych. Dzieci nie powinny przebywać tam długo, jest to tymczasowa forma opieki, do momentu znalezienia dla nich odpowiedniego miejsca.
Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?
zgłoś się na rodzinę zastępczą
Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze
Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych
100 rodzin zastępczych
DAJ IM SZANSĘ! Dołącz do nas - zostań rodziną zastępczą
Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?
zgłoś się na rodzinę zastępczą
Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze
Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych
100 rodzin zastępczych
DAJ IM SZANSĘ! Dołącz do nas - zostań rodziną zastępczą