Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych – poznaj dostępne możliwości

Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych – poznaj dostępne możliwości

Osoby, które nie mają możliwości ubiegania się o status rodziny zastępczej, mogą wspierać w formie wolontariatu pozostałe rodziny, które podjęły się tego zadania. Istnieje wiele możliwości zaangażowania się w pomoc na rzecz sierot oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Do organizacji wolontariatu na rzecz rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, stosuje się przepisy art. 42- 50 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zgodnie z art. 42 ust. 1 powołanej ustawy, wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz wskazanych w ustawie „korzystających”, czyli rodzin zastępczych.

Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych

Główne obszary wolontaryjnego wsparcia rodzin zastępczych:

 • pomoc w odrabianiu zadań domowych;
 • udzielanie korepetycji;
 • towarzyszenie dzieciom w ich czasie wolnym (wspólne zabawy, gry, spacery);
 • pomoc w opiece nad dzieckiem w trakcie pobytu poza domem (np. podczas wizyt lekarskich).

Kto może zostać wolontariuszem:

 • osoby dysponujące czasem wolnym (najczęściej w godzinach popołudniowych lub na weekendy);
 • osoby energiczne i pomysłowe, pragnące bezinteresownie pomagać dzieciom;
 • osoby otwarte i pozytywnie usposobione wobec dzieci;
 • osoby, które czują się na siłach, aby wesprzeć dzieci w nauce lub odrabianiu zadań domowych.

Korzyści płynące z wolontariatu na rzecz rodzin zastępczych:

 • możliwość realizowania potrzeby pomagania innym;
 • sposobność do dzielenia się swoją wiedzą, pasjami oraz doświadczeniem;
 • nawiązanie interesujących znajomości, rozwijanie wiedzy i pogłębianie zdobytych kompetencji;
 • w przypadku uczniów i studentów – możliwość wzbogacenia CV

Czekamy na Ciebie!

Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
DAJ IM SZANSĘ! Dołącz do nas - zostań rodziną zastępczą
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Osoby, które nie mają możliwości ubiegania się o status rodziny zastępczej, mogą wspierać w formie wolontariatu pozostałe rodziny, które podjęły się tego zadania. Istnieje wiele możliwości zaangażowania się w pomoc na rzecz sierot oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Do organizacji wolontariatu na rzecz rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, stosuje się przepisy art. 42- 50 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zgodnie z art. 42 ust. 1 powołanej ustawy, wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz wskazanych w ustawie „korzystających”, czyli rodzin zastępczych.

Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych

Główne obszary wolontaryjnego wsparcia rodzin zastępczych:

 • pomoc w odrabianiu zadań domowych;
 • udzielanie korepetycji;
 • towarzyszenie dzieciom w ich czasie wolnym (wspólne zabawy, gry, spacery);
 • pomoc w opiece nad dzieckiem w trakcie pobytu poza domem (np. podczas wizyt lekarskich).

Kto może zostać wolontariuszem:

 • osoby dysponujące czasem wolnym (najczęściej w godzinach popołudniowych lub na weekendy);
 • osoby energiczne i pomysłowe, pragnące bezinteresownie pomagać dzieciom;
 • osoby otwarte i pozytywnie usposobione wobec dzieci;
 • osoby, które czują się na siłach, aby wesprzeć dzieci w nauce lub odrabianiu zadań domowych.

Korzyści płynące z wolontariatu na rzecz rodzin zastępczych:

 • możliwość realizowania potrzeby pomagania innym;
 • sposobność do dzielenia się swoją wiedzą, pasjami oraz doświadczeniem;
 • nawiązanie interesujących znajomości, rozwijanie wiedzy i pogłębianie zdobytych kompetencji;
 • w przypadku uczniów i studentów – możliwość wzbogacenia CV

Czekamy na Ciebie!

Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?
zgłoś się na rodzinę zastępczą
Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze
Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych
100 rodzin zastępczych
DAJ IM SZANSĘ! Dołącz do nas - zostań rodziną zastępczą
Zapraszamy do kampanii 100 Rodzin Zastępczych
Czym różni się rodzina zastępcza od adopcyjnej
Rodzaje rodzin zastępczych

Rodzaje rodzin zastępczych

Jak zostać rodziną zastępczą?
zgłoś się na rodzinę zastępczą
Dlaczego tak ważne jest, aby powstawały nowe rodziny zastępcze
Wolontariat na rzecz rodzin zastępczych
100 rodzin zastępczych
DAJ IM SZANSĘ! Dołącz do nas - zostań rodziną zastępczą